Psykoterapiassa asiakkaan on tarkoitus työstää itseään, omakuvaansa, keskeisiin ihmissuhteisiin liittyviä tunteitaan ja kokemuksiaan. Terapiassa työstetään vaikeita kokemuksia sekä menneestä että nykyhetkestä. Psykoanalyyttisen psykoterapian lähtökohtana on oletus ihmisen psyyken tiedostamattomasta osasta, joka vaikuttaa tunteisiin ja käyttäytymiseen.

Psykoterapeuttiselle prosessille ei ole valmiiksi määriteltyä muotoa, vaan asiakkaalle on tarkoitus luoda puitteet täysin vapaalle ja rehelliselle ajatuksenvirralle. Psykoterapian tavoitteena on kehittää kykyä käsitellä tunteita ja ristiriitoja. Parantamalla itsetuntemusta, omien tarpeiden ja motiivien tunnistamisen kautta, psykoterapia auttaa ymmärtämään ja vaikuttamaan omaan elämään. Psykoterapiaa voi kuvailla kahden ihmisen, asiakkaan ja terapeutin, vuorovaikutussuhteeksi. Vuorovaikutuksen kautta terapiassa etsitään yhdessä syitä ja ymmärrystä asiakkaan ongelmille. Molemmat osapuolet ovat näin osallisina prosessissa mutta asiakas on kuitenkin pääosassa.

Terapiakäyntejä on normaalisti useita viikossa. Terapiakäynnin kesto on 45 minuuttia. Kela voi myöntää tukea yhteensä 200:lle käynnille kolme vuotta kestävästä psykoterapiasta.