Kun henkilö haluaa aloittaa psykoterapian, sovitaan ennen varsinaista aloittamista 4-6 arviointikäynnistä, joiden tarkoituksena on yhdessä pohtia hyötyisikö henkilö psykoterapiasta ja asiakas voi harkita päätöstään aloittaa psykoterapiakäynnit.

Terapeutti kertoo näkemyksensä asiakkaan tilanteesta ja antaa mahdollisen hoidon suosituksen.

Ennen psykoterapian aloittamista sovitaan psykoterapian konkreettisista puitteista ja maksuista.

 

Lapsen aloittaessa psykoterapiaprosessin, vanhempia tai huoltajia tavataan lapsen tutustumiskäyntien lisäksi 2-3 kertaa perheen tilanteen sekä lapsen taustatietojen kartoittamiseksi sekä alkavan terapiaprosessin suunnittelua sekä maksukäytäntöjä varten.

 

Nuoren aloittaessa psykoterapiaprosessin nuori käy muutamia kertoja tutustumassa terapeuttiin. Vanhemmille tarjotaan myös nuoren iästä riippuen haastattelukäyntejä joko yhdessä nuoren kanssa tai ilman häntä, kuitenkin nuoren kanssa yhdessä sopien