Då man inleder en psykoterapi, kommer man först överens om 2-3 inledande besök innan den egentliga psykoterapiprocessen startar. Under besöken kan man tillsammans fundera kring ifall personen skulle nyttjas av en psykoterapi och kring vad en psykoterapiprocess kunde erbjuda.

Terapeuten ger sin bedömning av personens situation och eventuella vårdrekommendationer diskuteras.

Före psykoterapiprocessen inleds kommer man överens om ramarna och betalningarna för psykoterapin.

Då ett barn inleder en psykoterapiprocess, träffas föräldrarna eller vårdnadshavarna skilt 2-3 gånger förutom de inledande besöken med barnet. Under intervjuerna med vårdnadshavarna planerar man tillsammans barnets psykoterapiprocess, tar upp bakgrundsuppgifter angående barnet och kommer överens om ramarna för psykoterapin.

Då en ung person inleder en psykoterapiprocess träffas man 3-4 gånger först för att bekanta sig med varandra. Föräldrarna eller vårdnadshavarna erbjuds också, beroende på den ungas ålder, egna besök eller besök tillsammans med den unga. Hur dessa inledande besök förverkligas beror på vad den unga själv önskar.