Att gå i psykoterapi innebär att man arbetar med sig själv, sin självuppfattning, sina känslor och upplevelser i viktiga människorelationer. Man arbetar med svåra upplevelser både från det förflutna och i nutid. Den psykoanalytiska psykoterapin utgår från att människan i sitt psyke har ett omedvetet område, som påverkar känslor och beteenden.

Psykoanalytisk psykoterapi baserar sig på en distinkt modell för samverkan mellan psykoterapeut och klient. Avsikten är att klienten hos terapeuten skall kunna vara så ärlig och fri i tanken som möjligt. Målsättningen med psykoterapin är att utveckla förmågan att bearbeta känslor och konflikter. Med ökad kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och motiv kan man via det psykoterapeutiska arbetet få större förmåga att förstå och påverka sitt eget liv. Psykoterapin kan ses som en samarbetsrelation mellan två personer, klienten och psykoterapeuten. I samspelet med varandra söker de orsaker till och förståelse för klientens problem. Båda parterna är därmed delaktiga i relationen, men klienten är huvudpersonen.

Vanligen träffar man sin terapeut flere gånger i veckan. En terapitimme räcker 45 minuter. FPA kan bevilja stöd för sammanlagt 200 besök för en psykoterapi under 3 års tid.