Kliininen työnohjaus ja konsultaatio, hyödyntäen kokemustani psykoterapiatyöskentelystä lasten- ja nuorten kanssa, viitaten erikoistumiseeni lasten- ja nuorisopsykoterapeutiksi.

Työnohjausta voidaan toteuttaa joko ryhmä- tai yksilötyönohjauksena. Työnhojauksessa tai konsultaatiossa käsitellään sekä ajankohtaisia työhön kuuluvia prosesseja että keskitytään työkyvyn ylläpitämisen aiheisiin. Työnohjaus (usein pitkäkestoisempi prosessi) tai konsultaatio ( muutaman kerran kattava työskentely) ovat molemmat kaiken psykologisen, sosiaalisen sekä pedagogisen työn luonnollisia menetelmiä.