Individualpsykoterapi för barn, unga och vuxna, handledning, psykoterapeut, utbildarpsykoterapeut, Valviragodkänd, FPA- rättigheter, HUS- serviceproducent, språkkunskaper svenska, finska och engelska.

Jag är utbildad psykolog, psykoterapeut och utbildarpsykoterapeut.

Jag har en bred erfarenhet av barns och ungas utvecklingsprocesser och av därtill hörande utvecklingsutmaningar.