Klinisk handledning och konsultation med hänvisning till arbetserfarenheterna med barn- och ungdomspsykoterapier och i egenskap av specialiserad barn- och ungdomspsykoterapeut.

Handledningen kan ges som grupp- eller individualhandledning. Handledningen eller konsultationen kan behandla aktuella arbetsprocesser eller utgöra ett stöd för att upprätthålla arbetsförmågan. Handledningen eller konsultationen är en naturlig del av allt psykologiskt, socialt och pedagogiskt arbete